Bastubad kan vara bra för hjärtat

Läs om välfärdsförmåner av bastu i Dagens Medicin. Forskargrupp som leds av Jari och Tanjaniina Laukkanen jobbar i samarbete med Sauna from Finland. Som Jari konstaterar i artikeln, i Finland bastar nästan alla.

”– Vi har visat att bastun inte bara gör oss svettiga, säger professor Jari Laukkanen vid universitetet i Kuopio, som lett studien och som själv uppskattar bastubad.

I en grupp på 2 315 medelålders män såg forskarna att regelbundet bastubad verkade skydda mot plötslig hjärtdöd, och dödliga hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom verkade det finnas ett samband mellan bastubad och minskad total dödlighet.

– Vi var förvånade över det starka sambandet mellan bastubad och minskad dödlighet, säger Jari Laukkanen.”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/02/23/bastu-kan-vara-bra-for-hjartat/

Join our mailing list!

We'll email you valuable sauna information.

Strategic partners

  • Harvia Sauna & Spa
  • Interbad
  • Visit Jyväskylä Region
  • Sokos Hotels