Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) fattade 17.12.2020 beslut om införandet av det finländska bastubadandet i Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv. Bastutraditionen är det första finländska kulturarvet i förteckningen.

Projektet Saunominen Unescoon (Bastubadandet till Unesco) som nu har fått bifall inleddes redan för många år sedan med de finländska bastuaktivisternas enstusiasm för att få bastubadandet infört i Unescos internationella förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv. Syftet med projektet Saunominen Unescoon har varit att värna bastutraditionens fortlevnad, stärka bastukulturens livskraft och lyfta fram den finländska bastutraditionens betydelse.

Finland undertecknade Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 2013 och kunde då inleda praktiska åtgärder. Vägen var dock lång, eftersom förslaget inte kunde ges förrän Finland hade en nationell förteckning över det levande kulturarvet. Finland representeras av Undervisnings- och kulturministeriet i kontakterna med Unesco. Museiverket fungerar som myndighetsaktör. Myndigheter ocholika bastusamfund utarbetade ansökningen i nära samarbete under tio månader. Ansökningen skickades till Unesco i mars 2019.

Finska Bastusällskapet har varit aktivt i projektet med allt från att införa bastubadandet i wikiförteckningen över levande kulturarv till utarbetandet av ansökningen till Unesco. Finska Bastusällskapet har samlat de finländska bastuaktörerna för att främja den finländska bastuidén och bastukulturen. Införandet i Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv är ett bevis på den finländska bastukulturens livskraft, men också den finländska bastusamfundets förmåga att åstadkomma saker tillsammans. Över 25 bastuaktörer runtom i Finland har deltagit i Unesco-projektet.

Bastun har varit en helig plats för finländarna och är det fortfarande. I dagens hektiska värld är bastun en plats där man kan tvätta av sig stress och vardag både mentalt och fysiskt. Införandet i Unescos förteckning garanterar att den här för oss finländare så kära platsen bevaras i den föränderliga världen och ger hela världen en möjlighet att bekanta sig med den finländska bastukulturen. Bastuns andel iFinlands status som det lyckligaste landet i världen är inte heller att förringa.

Bastubadandet är en del av den finländska kulturen också utanför basturummet: dikter, sånger och lekar har fört den muntliga bastutraditionen vidare under generationer. Bastandet och de heta ångorna har för oss finländare skapat en unik umgängeskultur och ett levnadssätt där bastun är så mycket mer än bara rengöring. I bastun har finländare fötts, begrundat livets gång och tvättat sina käraste för den sista resan. Finska Bastusällskapet har därför velat stöda projekt med koppling till bastukulturen med årliga bidrag.

Finland undertecknade Unescos konvention om skydd av immateriella kulturarv 2013. Avtalet främjar skyddet av immateriella kulturarv och synliggör människors, samfunds eller gruppers olika kulturtraditioner. Bastukulturen i Finland skyddas av lokala bastusamfund. För arbetet har man upprättat ett nätverk av bastuaktörer med namnet Saunarinki (Bastukretsen), som välkomnar alla bastusamfund runt om i Finland.

Mer information

Mirva Mattila, kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila(at)minedu.fi, tel. +358 2953 30269

Leena Marsio, specialist, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tel. +358 2953 36017

Ritva Ohmeroluoma, Finska Bastusällskapet & Saunarinki, ritvaohmeroluoma(at)gmail.com. tel. +358 400 109 021

Följande aktörer har deltagit i projektet Saunominen Unescoon:

Finska Bastusällskapet, Alisniemen sauna, Nokia, Helsinginniemen Heitto ry, Hyvinkään Löylynlyömät, Imatran Talviuimarit ry, Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, International Sauna Association (ISA), Kansainvälinen Savusaunaklubi ry, Lauhanvuoren perinne ry, Löylyveljet ry, Oulun Rantasaunaseura ry, Paimion Saunaryhmä, Pispalan saunayhdistys ry – Rajaportin Sauna, Polarin Saunakerho ry, Polyteknikkojen Saunaseura ry, Saimaan Saunaseura ry, Sauna Arla perinneyhdistys ry, Sauna from Finland ry, Saunahermannin Ystävät ry, Saunamestari Kilta ry, Saunaseura Kipakka ry, Saunaseura Kuuma ry, Saunaseura Löylynlyöjät ry, Saunaseura SaunaMafia ry, Saunaseura Vastaisku ry, Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Sompasaunaseura ry, Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry, Suomen Saunakulttuuri ry, Finska Bastusällskapet, Taivaannaula ry, Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Yläkaupungin Saunaseura, Elämysten ja Ystävyyden kartano, Forum Hoitosauna, Herrankukkaro Oy, Villmanstrands stad, Saunat.co, Saunat.fi, Saunaterapia.com, Saunologia.fi, Sisu savusauna, Travellamo och Villa Furuvik.

17.12.2020 г. ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) приняла решение внести финскую традицию парения в сауне в свой Список нематериального культурного наследия человечества. Сауна стала первой традицией Финляндии в этом списке.

Успешно завершенный проект «Сауна — в ЮНЕСКО» (Saunominen Unescoon) был начат еще несколько лет назад финскими энтузиастами, стремившимися добиться того, чтобы сауна была включена в международный перечень объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Задача проекта «Сауна — в ЮНЕСКО» заключалась в сохранении и обеспечении преемственности традиций сауны, а также в укреплении жизнеспособности и повышении значимости культуры финской сауны.

Когда в 2013 году Финляндия подписала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, наконец появилась возможность предпринять практические шаги в этом направлении. Однако впереди был долгий путь, поскольку, например, предложения нельзя было вносить до тех пор, пока не был подготовлен Список живого наследия Финляндии. Официальное сотрудничество с ЮНЕСКО осуществляет правительство Финляндии, представленное в данном случае Министерством образования и культуры. В качестве уполномоченного ведомства выступает Агентство по сохранению историко-культурного наследия Финляндии (Museovirasto). Официальные органы и представители организаций, чья деятельность связана с саунами, работали в тесном сотрудничестве. Весь процесс подачи заявки занял 10 месяцев. Предложение было направлено в ЮНЕСКО в марте 2019 года.

Финская ассоциация саун (Suomen Saunaseura) принимала активное участие в проекте с момента включения сауны в Список живого наследия Финляндии и подготовки заявки в ЮНЕСКО. Ассоциация сауна объединила финские компании и организации для продвижения общей идеи и культуры финской сауны. Включение сауны в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО говорит не только о жизнеспособности культуры финской сауны, но и о том, что финская община смогла добиться значимых результатов совместными усилиями. Всего в проекте ЮНЕСКО участвовало более 25 предприятий и организаций из разных уголков Финляндии.

Для финнов сауна всегда была и по-прежнему является святым местом. В современном мире с его безумным ритмом сауна — это место, где можно очиститься как физически, так и душевно, забыв о стрессе и повседневных заботах. Место в списке ЮНЕСКО, в свою очередь, не только обеспечивает сохранность любимой финнами традиции в условиях стремительно меняющейся современности, но также дает возможность всему миру познакомиться с культурой сауны. Роль сауны в том, что Финляндия считается самой счастливой страной в мире, нельзя недооценивать.

Сауна является частью финской культуры и вне стен парилки: в стихах, песнях и играх истории о сауне передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Сауна с ее жарким паром стала основой уникальной финской традиционной культуры и образа жизни. Для финнов сауна — это не просто место для купания, сауна обладает огромной силой. В сауне проходили роды, люди беседовали о жизни и омывали близких, отправляя их в последний путь. Финская ассоциация саун из года в год стремится поддерживать проекты, связанные с культурой сауны.

В 2013 году Финляндия подписала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, направленную на защиту нематериального культурного наследия и продвижение различных культурных традиций людей, сообществ и групп. Охраной культуры сауны в Финляндии занимаются местные объединения. Для поддержания их работы была создана отраслевая сеть под названием «Саунаринки» (Saunarinki), к которой может присоединиться любое предприятие или организация, чья деятельность связана с саунами, из любого региона Финляндии.

Дополнительная информация

Мирва Маттила (Mirva Mattila), советник по вопросам культуры, Министерство образования и культуры, mirva.mattila(at)minedu.fi, тел. +358 2953 30269

Леена Марсио (Leena Marsio), специалист, Агентство по сохранению историко-культурного наследия Финляндии, leena.marsio(at)museovirasto.fi, тел. +358 2953 36017

Ритва Охмеролуома (Ritva Ohmeroluoma), Финская ассоциация саун (Suomen Saunaseura) и отраслевое объединение Saunarinki, ritvaohmeroluoma(at)gmail.com, тел. +358 400 109 021

В проекте «Сауна — в ЮНЕСКО» принимали участие следующие организации, предприятия и объединения:

Финская ассоциация саун/Suomen Saunaseura, Alisniemen sauna, Нокиа, Helsinginniemen Heitto ry, Hyvinkään Löylynlyömät, Imatran Talviuimarit ry, Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, Международная ассоциация саун (ISA), Международный клуб саун с отоплением по-черному, Lauhanvuoren perinne ry, Löylyveljet ry, Oulun Rantasaunaseura ry, Paimion Saunaryhmä, Pispalan saunayhdistys ry – Rajaportin Sauna, Polarin Saunakerho ry, Polyteknikkojen Saunaseura ry, Saimaan Saunaseura ry, Sauna Arla perinneyhdistys ry, Sauna from Finland ry, Saunahermannin Ystävät ry, Saunamestari Kilta ry, Saunaseura Kipakka ry, Saunaseura Kuuma ry, Saunaseura Löylynlyöjät ry, Saunaseura SaunaMafia ry, Saunaseura Vastaisku ry, Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Sompasaunaseura ry, Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry, Ассоциация финской культуры сауны, Финская ассоциация саун, Taivaannaula ry, Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Yläkaupungin Saunaseura, Elämysten ja Ystävyyden kartano, Forum Hoitosauna, Herrankukkaro Oy, город Лаппеэнранта, Saunat.co, Saunat.fi, Saunaterapia.com, Saunologia.fi, Sisu savusauna, Travellamo и Villa Furuvik.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) decided on December 17, 2020 to inscribe sauna culture as a Finnish heritage on their list of intangible cultural heritage elements. Sauna culture is the first Finnish tradition to be included on this list.

The “Sauna culture on UNESCO” project, which has now reached a successful conclusion, began many years ago with the determination of Finnish sauna enthusiasts to have sauna culture inscribed on the international list of UNESCO’s intangible cultural heritage elements. The aim of the “Sauna culture on UNESCO” project has been to nurture the continuity of the sauna tradition, strengthen the vitality of Finnish sauna culture and highlight its significance.

When Finland signed the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 2013, practical steps could be taken. However, the road was long and arduous: for example, the proposal could not be made until Finland received the national list of Living Heritage elements. The Finnish state, represented in this matter by the Ministry of Education and Culture, is maintaining relations with UNESCO. The competent authority is the Finnish National Board of Antiquities. The authorities and representatives of the sauna communities have worked closely together. In total, the application process took 10 months to complete. The application was sent to UNESCO in March 2019.

The Finnish Sauna Society has had an active role in this project through its contribution to adding sauna culture to the Living Heritage Wiki list and preparing the UNESCO application. The Sauna Society has brought together Finnish sauna operators to promote Finnish sauna ideology and Finnish sauna culture. Inscription on the UNESCO list of the Intangible Cultural Heritage of Mankind is a testament to the vitality of Finnish sauna culture, but also to the power of the Finnish sauna community to achieve significant goals together. More than 25 sauna operators from all over Finland were involved in the implementation of the UNESCO project, Sauna from Finland included.

Finnish Sauna Bathing

For Finns, the sauna has always been a sacred place. In today’s hectic world, the sauna is a perfect place to wash away the stresses and strains of everyday life, bringing psychological and physical benefits. Inscription on the UNESCO list helps to ensure the preservation of this beloved national treasure in a changing world, while giving the whole world the opportunity to discover Finnish sauna culture. The sauna tradition may well play a role in Finland’s ranking as the happiest country in the world.

Sauna culture in Finland goes beyond the steam rooms: poems, songs and games have all celebrated sauna culture orally for generations. Outside the confines of the sauna space, the saunas have created a unique culture and way of life for us Finns, where the sauna is endowed with a greater power than mere washing. Women used to give birth in the sauna, it has served as a place for profound discussions on life and was once used for washing the bodies of loved ones before their last journey. The Finnish Sauna Society supports sauna culture projects with annual grants.

Finland signed the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 2013. The convention promotes the safeguarding of intangible cultural heritage and increases the visibility of different cultural traditions of peoples, communities or groups. Sauna culture is protected in Finland by local sauna communities. To support this work, a network of sauna operators called ”Saunarinki” (Sauna ring of people in English) has been established, and sauna communities from all over Finland are welcome to join their activities.

For more information:

Mirva Mattila, Cultural Affairs Adviser, Ministry of Education and Culture, mirva.mattila(at)minedu.fi, Tel. +358 2953 30269

Leena Marsio, Specialist, Finnish National Board of Antiquities, leena.marsio(at)museovirasto.fi, Tel. +358 2953 36017

Ritva Ohmeroluoma, Finnish Sauna Society & Saunarinki, ritvaohmeroluoma(at)gmail.com. Tel. +358 400 109 021

More reading:

The following entities contributed to the Sauna culture on UNESCO project:

Finnish Sauna Society, sauna of Alisniemi, Nokia, Helsinginniemen Heitto ry, Hyvinkään Löylynlyömät, Imatra Winter Swimming Association, Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, International Sauna Association (ISA), International Smoke Sauna Club, Lauhanvuoren perinne ry, Löylyveljet ry, Oulun Rantasaunaseura ry, Paimion Saunaryhmä, Pispala Sauna Association – Rajaportin Sauna, Polarin Saunakerho ry, Polytechnic Sauna Society, Saimaan Saunaseura ry, Sauna Arla perinneyhdistys ry, Sauna from Finland ry, Saunahermannin Ystävät ry, Saunamestari Kilta ry, Sauna Society Kipakka, Saunaseura Kuuma ry, Saunaseura Löylynlyöjät ry, Saunaseura SaunaMafia ry, Saunaseura Vastaisku ry, Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Sompasaunaseura ry, Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry, Association of Finnish Sauna Culture, Finnish Sauna Society, Taivaannaula ry, Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Yläkaupungin Saunaseura, The Mansion of Experience and Friendship, Forum Hoitosauna, Herrankukkaro Oy, The city of Lappeenranta, Saunat.co, Saunat.fi, Saunaterapia.com, Saunologia.fi, Sisu savusauna, Travellamo and Villa Furuvik.

UNESCO (国連教育科学文化機関)は2020年12月17日、サウナ文化をフィンランドの伝統として無形文化遺産のリストに載せることを決定しました。サウナ文化はこのリストに登録される初のフィンランドの伝統です。

今回その目標を無事達成した「サウナ文化をUNESCOリストに (Saunominen Unescoon)」プロジェクトは、何年も前にフィンランドのサウナファンが是非ともUNESCOの無形文化遺産の国際リストにサウナ文化を登録しようと決断したのが始まりです。「サウナ文化をUNESCOリストに」プロジェクトの目標はサウナ伝統の継承を育み、フィンランドのサウナ文化のバイタリティを強化し、その重要性に光を当てることです。

フィンランドが2013年に無形文化遺産の保護に関する条約に調印した際に、具体的な一歩を踏み出すことができました。しかし道のりは長く、厳しいものでした。例えば、提案書はフィンランドがリビングヘリテージの国家リストを受け取るまで行うことができませんでした。この件について教育文化省により代表されるフィンランド国家は、UNESCOとの関係を維持しています。所轄当局は、Museovirastoです。当局とサウナコミュニティ代表者との密接な協力のもと、登録申請プロセスの完了までには合計10ヶ月かかりました。登録申請書は、2019年3月にUNESCOに送られました。

フィンランドサウナ協会(Suomen Saunaseura)は、リビングヘリテージWikiリストへのサウナ文化の登録および、UNESCO登録申請の準備への貢献をとおして、このプロジェクトにおいて積極的な役割を果たしました。サウナ協会はフィンランドのサウナ会社を団結させ、フィンランドのサウナの理念とフィンランドのサウナ文化の促進に努めました。人類の無形文化遺産のUNESCOリストに登録されることは、フィンランドのサウナ文化のバイタリティの証であると同時に、共同で大目標を達成するというフィンランドのサウナコミュニティが持つパワーの証でもあります。UNESCOプロジェクトの実施に当たっては、フィンランド全土から25を超えるサウナ会社が参加しました。

フィンランド人にとって、サウナは昔も今も聖域です。今日の多忙な世界において、サウナは日常生活のストレスや緊張を解きほぐすのに格好の場所であり、心理的および身体的な恩恵をもたらします。UNESCOリストに掲載されることで、常に変化する世界においてこの愛される国家的財産の保全の確保に寄与し、同時に全世界にフィンランドのサウナ文化を発見してもらえる機会が得られることになります。サウナの伝統が世界の最も幸福な国としてのフィンランドの順位付けに貢献するのも理解できます。

フィンランドのサウナ文化はスチームルームを超えたものです。詩、歌、ゲームすべてが、何世代にもわたりサウナ文化を口承で讃えています。サウナはスチームルームの外の世界で、私たちフィンランド人にとっての独自の文化とライフスタイルを生み出しています。サウナは単なる洗浄の場を超えた大きなパワーを与えられているのです。女性は以前はサウナで出産し、またサウナは人生についての深遠な論議を交わす場であり、またかつては、愛する者があの世に旅立つ前に体を清める場としても使用されました。実際、フィンランドサウナ協会は年間助成金によりサウナ文化のプロジェクトを支援しています。

フィンランドは2013年に無形文化遺産の保護に関するUNESCO条約に調印しました。この条約は無形文化遺産の保護を促進し、国民、地域社会またはグループの様々な文化的伝統の可視性を高めるものです。サウナ文化は、フィンランドでは地元サウナコミュニティにより保護されています。この取り組みを支援するため、Saunarinkiと呼ばれるサウナ会社のネットワークが設立され、フィンランド全土のサウナコミュニティによる活動参加を歓迎しています。

詳細情報お問い合わせ先

Mirva Mattila, 文化顧問, 教育文化省, mirva.mattila(at)minedu.fi, 電話 +358 2953 30269

Leena Marsio, スペシャリスト, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, 電話 +358 2953 36017

Ritva Ohmeroluoma, Suomen Saunaseura & Saunarinki, ritvaohmeroluoma(at)gmail.com. 電話 +358 400 109 021

Museovirastoウェブサイトにおけるサウナに関するメディア資料 

UNESCO 無形文化遺産リスト

Museovirastoウェブサイトにおける無形文化遺産に関する詳細 

フィンランドサウナ協会ウェブサイトにおけるサウナ文化のUNESCO登録に関する詳細 

Saunarinki Facebookグループ (誰でも参加可能) 

以下は、UNESCOリストへのサウナ文化登録プロジェクトに貢献した事業体です。

Suomen Saunaseura, Alisniemen sauna, Nokia, Helsinginniemen Heitto ry, Hyvinkään Löylynlyömät, Imatran Talviuimarit ry, Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, 国際サウナ協会 (ISA), Kansainvälinen Savusaunaklubi ry, Lauhanvuoren perinne ry, Löylyveljet ry, Oulun Rantasaunaseura ry, Paimion Saunaryhmä, Pispalan saunayhdistys ry – Rajaportin Sauna, Polarin Saunakerho ry, Polyteknikkojen Saunaseura ry, Saimaan Saunaseura ry, Sauna Arla perinneyhdistys ry, Sauna from Finland, Saunahermannin Ystävät ry, Saunamestari Kilta ry, Saunaseura Kipakka ry, Saunaseura Kuuma ry, Saunaseura Löylynlyöjät ry, Saunaseura SaunaMafia ry, Saunaseura Vastaisku ry, Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Sompasaunaseura ry, Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry, Suomen Saunakulttuuri ry, Suomen Saunaseura ry, Taivaannaula ry, Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Yläkaupungin Saunaseura, Elämysten ja Ystävyyden kartano, Forum Hoitosauna, Herrankukkaro Oy, ラッペーンランタ市、Saunat.co, Saunat.fi, Saunaterapia.com, Saunologia.fi, Sisu savusauna, Travellamo および Villa Furuvik.

Join our mailing list!

We'll email you valuable sauna information.

Strategic partners

  • Harvia Sauna & Spa
  • Interbad
  • Visit Jyväskylä Region
  • Sokos Hotels
  • Sauna Capital Tampere