Universitet vid östra Finland
Pressrelease  den 5 januari 2018

Under de senaste åren har forskare i universitetet vid östra Finland visat att bada bastu har många hälsoeffekter.   Denna gång med en experimentala förhållanden undersökte forskargruppen fysiologiska mekanismer som utsättning till värmen av bastun möjligtvis inverkar hälsan hos människan. Deras senaste undersökning med 100 försökspersoner visar att en halvtimme lång bad i bastu minskar blodtryck och ökar anpassing hos ådrorna och samtidigt förhöjer pulsen till samma nivå som i medium intensitet träning.

Tidigare har forskargruppen publicerat fynd om en befolknings baserad undersökning som bevisar att badar man regelbundet i bastu kan det förminska risken att få koronarsjukdomar och akuta hjärtdöd (1), hypertension (2) samt minnessjukdomar (3). Frekventa bad i bastun har också associerats med förminskad risk för respirationssjukdomar (4) och lägre CRP-nivåer (5).

Den experimentala undersökningen som genomfördes i bastu- och hjärt-kärlsjukdomars hälsoprojekt ger ny synsätt i hurdana ändringar det pågår i kroppen på och efter bastu. Studien analyserade effekter av en halvtimme bastu badande på hundra försökspersoner. Speciellt var målet att analysera rollen av kärl anpassningen och minskat blodtryck samt hälsofördel av att bada i bastu.

Kärlanpassningen (vascular compliance) mätades från karotisblokärln och lårbensärtaren innan bastun, på bastun, efter bastun och efter 30 minuter. Dessa kärlanpassningsmätningar som genomfördes i den experimentala studien uppgör en ny bedömningsmetod i en bastumiljö.

Genast efter 30 minuter efter bastun hade genomsnittliga systoliska blodtrycket minskat från 137 mmHg till 130 mmHg och deras diastoliska blodtrycket från 82 mmHg till 75 mmHg. Därtill kvarstod deras systoliska blodtrycket lägre även efter 30 minuter om bastu badande. Genomsnittliga karotis-lårbenspulsen, som är en mätare på kärlanpassningen, var 9.8 m/s innan bastun och minskade till 8.6 m/s genast efter. Under bastandet ökade pulsen hos försökspersonerna upp till samma nivå som i medium-intensitetsträning och deras kroppstemperatur steg upp ca 2 grader celsius.

Upptäckterna om effekter på bastandet till kroppen  var publicerade i ”Journal of Human Hypertension” och upptäckterna relaterade till den karotis-lårbenspulsen mätningar publicerades i ”European Journal of Preventive Cardiology”. Undersökningen grundades av den finska finansieringsorganisation för innovation, Tekes, och genomfördes av professor Jari Laukkanens forskargrupp vid Östra Finlands Universitet.  Partners i projektet var Harvia Ab, Velha Ab, Pihlajalinna, Finntravel Ab och Finska bastukultursföreningen. Försökspersonerna var 100 kunder hos Pihlajanlinna som erbjuder hälsovårdservice. Bakgrundsinformation av kunderna samlades genom extra frågeformulär och intervjuer och deras fysisk hälsa mätades meg en klinisk träninstest. Undersökningen genomfördes i experimentala bastur som erbjöds av bastu- och bastuugnstillverkaren Harvia Ab.  Den xperimentala bastuläget var en noggrann simulation på hur finländare bastar i sina egna hem.

Undersökningen bevisar att regelbunden fysisk träning och hälsosam livsstil befrämjar hjärtats välrfärd och förhindrar sjukdomar, men vi vet inte om alla risker och skyddande faktoter ännu. Fördelar hos påverkan av regelbundna bad i bastu till hjärthälsan som observeras i en befolkningsbaserad undersökning kan enligt den här experimentala undersökningen förklaras med att bastun förminskar blodtrycket och ökar anpassningen hos ådrorna.  Ändå behövs ytterligare forskningsdata om fysiologiska mekanismer vid bastu som befrämjar hjärthälsa i experimentala förhållanden fortfarande.

För ytterliga information, kontakta:

Jari Laukkanen
Professor, Kardiolog
Universitet vid östra Finland
tel. +358 50 5053013
jariantero.laukkanen (a) uef.fi

Originella artiklar anknytade med experimentalforskningen (på engelska):
Journal of Human Hypertension
http://www.nature.com/articles/s41371-017-0008-z

European Journal of Preventive Cardiology
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317737629

Original articles relating to the population-based study:

  1. Laukkanen T, Khan H, Zaccardi F, Laukkanen JA. Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548.
  2. Zaccardi F, Laukkanen T, Willeit P, Kunutsor SK, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna bathing and incident hypertension: A prospective cohort study. Am J Hypertens. 2017; Nov 1;30(11):1120-1125.
  3. Laukkanen T, Kunutsor S, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer’s disease in middle-aged Finnish men. Age Ageing. 2016; Mar 1;46(2):245-249.
  4. Kunutsor SK, Laukkanen T, Laukkanen JA. Sauna bathing reduces the risk of respiratory diseases: a long-term prospective cohort study. Eur J Epidemiol. 2017. [Epub ahead of print]
  5. Laukkanen JA, Laukkanen T. Sauna bathing and systemic inflammation. Eur J Epidemiol. 2017. [Epub ahead of print]

Join our mailing list!

We'll email you valuable sauna information.

Strategic partners

  • Harvia Sauna & Spa
  • Interbad
  • Visit Jyväskylä Region
  • Sokos Hotels
  • Sauna Capital Tampere